Poznamky - Diplomka

From Waritkova wiki
Jump to navigation Jump to search
  • Tabulka s velikostí dat
  • Struktura DB
  • Grafické znázornění nalezených farem